Bagageonline: 9.4 van 10 op Trustpilot
Bagageonline: 9.4 van 10 beoordeeld door 17234 reviews op Trustpilot stars
Gratis verzending
Gratis retourneren
078 480 967 (ma t/m za: 9-18 uur)

Privacy

Welke gegevens worden door Bagageonline.be verwerkt?
De gegevens die door Bagageonline.be worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die je zelf invult op het invulscherm indien je een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen je identiteit (zoals naam, adres, email etc.) en gegevens die in verband staan met het door jou gekozen betaalmiddel. Anderzijds zijn dit de zogenaamde "verkeersgegevens" van de bezoekers van de site. Deze opgeslagen gegevens kun je zelf inzien en eventueel wijzigen of desgewenst verwijderen. De meeste gegevens kun je veranderen door in te loggen op Bagageonline.be. Bestelgegevens kun je laten verwijderen door een verzoek hiertoe te mailen naar info@bagageonline.be of door te bellen met 078 - 480 967. 

Bagageonline.be verkoopt uw gegevens niet aan derden
Bagageonline.be verstrekt je persoonlijke gegevens niet aan derden en deze worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling. Wij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Je persoonlijke gegevens zijn veilig bij Bagageonline.be
Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij gaan daarom uiterst zorgvuldig met je gegevens om. Je gegevens worden te allen tijde beschermd en vertrouwelijk behandeld.
Tijdens het bestelproces en het invullen van het contactformulier maken wij gebruik van een beveiligde SSL verbinding. 

Verdere vragen
Heb je toch nog vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact op met ons op via telefoonnummer 078 - 480 967 (maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur) of stuur een mail naar info@bagageonline.be.

Privacy Policy
Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Bagageonline.be

Website: http://www.bagageonline.be

Inschrijfnummer KvK: 62138782

BTW-nummer: 0600 876 594

2. E-mailadres

 a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u tijdens het bestelproces heeft aangegeven geen nieuwsbrief te willen ontvangen. Bovendien wordt u in elke nieuwsbrief de mogelijkheid geboden om zich af te melden voor ontvangst van de nieuwsbrief.

b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres

 Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van uw bestelling.

4. Telefoonnummer

 Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

   a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

   b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;

   c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

 7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

 a. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens

 Veiligheidscriteria

 a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

b. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.

c. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

d. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.

e. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

f. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

g. Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

 a. Op het volgende e-mailadres: info@bagageonline.be

 Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.